Přímo naproti našemu pensionu se nachází Muzeum Středních Brd, které by jistě nemělo uniknout žádnému návštěvníkovi Strašic. V muzeu se nachází stálá expozice jež představuje Střední Brdy s důrazem na Strašice a jejich okolí z hlediska přírodovědného i společenskovědního. Druhá expozice se zabývá historií vojenství ve vztahu k vývoji dnešního Vojenského újezdu Brdy. V muzeu se také nachází ubytovna s osmnácti lůžky a sociálním příslušenstvím, autenticky upravených na způsob vojenské nocležny z období první republiky

MAPA             WEB            VZDÁLENOST OD PENSIONU: 0,1 km            

Zpět do Blogu